Sådan arbejder vi

I Daginstitution Brædstrup møder jeres barn en hverdag, hvor nærhed og tryghed er i centrum. Vi har fokus på inklusion og medbestemmelse, og det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres barn og hans eller hendes behov, når vi planlægger lege og aktiviteter. I Daginstitution Brædstrup vil vi nemlig gerne have glade børn fyldt med livsglæde, energi, motivation og engagement.

Vi arbejder med at styrke børnenes læring, trivsel og personlige mestring med afsæt i den aktuelle børnegruppes interesser og nysgerrighed - gennem hverdags aktiviteter, spændende og udfordrende legemiljøer,  men også mere voksen initierede tilrettelagte læringsaktiviteter ud fra læreplanstemaerne. Hos os sker læring altid i dette samspil mellem børnenes ideer, og spontane lege samt voksenplanlagte lege- og læringsaktiviteter.

Det er vigtigt for os i vores arbejde med dit barn

  • Børnene skal føle sig set/mødt og opleve at være en vigtig og betydningsfuld del af fællesskabet i institutionen - både det helt nære og i det store fællesskab.
  • Vi tilstræber børnenes medinddragelse, og at alle deltager aktivt i dagens aktiviteter og hverdagrutiner, så de oplever, at deres perspektiver og ideer tages seriøst.
  • Vi møder dit barn, der hvor det er og sørger for at skabe plads til alle
  • Vi har en dagligdag, hvor der er fokus på tillid, hjælpsomhed og respektfulde samspil  
  • Vi indsamler løbende viden om dit barn via observationer, små videoklip og samtaler, for på denne måde at afklare, hvad dit barn aktuelt er interesseret i, fanges, motiveres/udfordres af. Denne viden bruger vi i vores pædagogiske praksis således, at børnenes perspektiver og spor følges og fx medinddrages som vigtige elementer i arbejdet med læreplanerne og den almene pædagogiske praksis
  • Vi gør opmærksom på, at I som forældre altid er medinddraget i ovenstående

Vi arbejder med dit barns læring
Hos os er det vigtigt, at dit barn er en del af vores fællesskab. Det betyder, at vi arbejder med sociale og personlige kompetencer, så dit barn med tiden lærer:

  • At udsætte egne behov og vente på tur 
  • At aflæse og afstemme sig efter den givne situation
  • At forhandle med andre for at indgå i leg og samspil med de andre børn
Aktiviteter i skoven
Hygge ved bålet