Vores børneperspektiv

I hele vores dagtilbud lægger vi stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt, at alle børnene oplever, at vi tager dem seriøst, og at de har mulighed for at kunne påvirke deres liv og hverdag. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, at dets mening betyder noget. Barnet skal opleve at være en ressource og værdsat i fællesskabet.

Vi lytter til dit barn
I de processer, hvor børnene bliver inddraget, lærer de, at man ikke nødvendigvis bestemmer, fordi man har medindflydelse på noget, men man er blevet hørt og har påvirket processen.

I Brædstrup er vi meget opmærksomme på, at når vi som voksne skal indtage børneperspektivet, gælder det om at være aktivt lyttende og give børnene tid. Når der er tale om børn i 0-5 års alderen, gælder det ydermere om at tolke børnenes udsagn med hensyntagen til alder og modenhed.

Vi vil have et dagtilbud der:
Har børn der er motiverede, og har har lyst til at lære og indgå i sociale fællesskaber. Professionelle medarbejdere, der kontinuerligt anvender ny og reflekteret viden om børns læring, ud fra børnenes interesser og nysgerrighed. Samt medarbejdere der kan facilitere, differentiere - og derved skabe dynamiske læringsmiljøer for alle børn gennem hele dagen, med fokus på at tilgodese alle børn i processen. 

At inddrage børnenes perspektiver, følge deres spor og skabe demokratiske processer på en konkret og nærværende måde i dagtilbuddet, er en løbende proces, der til stadighed skal kvalificeres og udvikles.  

 

En larve i hånden
På gåtur