Forældresamarbejde

I Daginstitution Brædstrup lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældre samarbejde, hvor I som forældre skal føle jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi, som en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever en sammenhæng mellem hjemmet og dagtilbuddet. 

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet, og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et for barnet sammenhæng i deres liv mellem hjemmet og dagtilbuddet - således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse

Forældresamtaler:

  • Vi tilbyder en samtale 3 månder efter opstart i dagtilbuddet, og hvis jeres barn går fra dagplejen/vuggestuen til børnehaven.
  • Vi tilbyder ad hoc samtaler, hvis enten I eller vi ønsker en samtale omkring jeres barns trivsel og udvikling. 
  • Vi bruger DPU - en statusbeskrivelse af jeres barns udvikling, som I er med til at lave som baggrund for forældre samtaler.
  • Vi bruger sprogvurderinger som baggrund for forældre samtaler

Kommunikation

  • Der er altid mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform DayCare  

Forældrearrangementer

  • Årlige forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som fx Luciaoptog, lygtefest, forældre kaffe, bedsteforældrekaffe julefest m.m.
  • Forældreaktivitetsudvalgene (trivselsudvalgene) står i løbet af året for forskellige aktiviteter 
  • Forældre eftermiddagskaffe flere gange årligt, med mulighed for at opleve daginstitutionens hverdag på tæt hold og være med i sjove og spændende aktiviteter sammen med andre børn og forældre

Deltagelse i forskellige arrangementer og ikke mindst forældremøderne, har stor betydning for dit barn, og giver samtidig mulighed for at I også kan møde andre forældre fra dit barns stue.